เครื่องอัดลมแบบสกรู
    Screw Air Compressors

 
            เครื่องอัดลมแบบสกรู ฟูเช็ง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการใช้ลมต่อเนื่อง และปริมาณตั้งแต่ปานกลางถึงปริมาณมาก ฟูเช็ง ได้ออกแบบเครื่องอัดลมแบบสกรูให้สามารถใช้งานหนักได้อย่างต่อเนื่อง ทนความร้อน ซึ่งออกแบบการระบายความร้อนของเครื่องเพื่อการใช้งานในภูมิภาคเอเชีย 
 
            FUSHENG Screw Air Compressors it suitable for medium size and big size factories. FUSHENG designed machine for Asia country that large size for good running ventilating, low running rpm.
 
    คุณสมบัติเด่น
    Features
 
 


ชุดสกรูยุคที่ 3 แบบใหม่ 5 ลอน 6 ร่อง ออกแบบมาให้ผลิตลมได้ในปริมาณมาก รอบต่ำประสิทธิภาพสูงกว่า   10-12% ใช้พลังงานน้อยกว่า 25% เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นเก่า 4 ลอน 6 ร่อง 

3rd Generation Screw Air-End. 5 lobe 6 flutes rotor profiles more air delivery, low revolution, the performance better than 4 lobe 6 flutes by 10-12% and less energy consumption by 25%
 
 


  ****   หัวสกรู  (Air-End)  รุ่นใหม่ยุคที่ 3 แบบ 5 ลอน 6 ร่อง อัดลมได้ปริมาณมาก  รอบต่ำ      การสั่นสะเทือนน้อย   ประสิทธิภาพสูงกว่า 10-12% ประหยัดพลังานมากกว่าเฉลี่ย 25%              เมื่อเทียบกับแบบ 4 ลอน 6 ร่อง 
แผงควบคุมแบบไมโครโปรเซสเซอร์/Microprocessor control
ควบคุมการทำงานของเครื่องด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เที่ยงตรง แม่นยำ ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีระบบแจ้งเตือนหากเครื่องทำงานผิดพลาดและบันทึกข้อมูล

Microprocessor control, precise and easy to operate and also alarm check and remind and record alarm event.
วาล์วดูดอากาศ/Air Modulation Valve
วาล์วดูดอากาศที่สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการดูดอากาศได้ตามความต้องการใช้ลม เที่ยงตรง แม่นยำและทนทาน ช่วยให้ประหยัดพลังงาน

Supply the necessary air volume, minimize the consumption capacity, save electric power, special design without problems.
ลูกยางซับแรงสั่นสะเทือน/Anti-Vibration
ลดแรงสั่นสะเทือนระหว่างเครื่องทำงาน ทำให้เสียงเบาและเงียบ ลดแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักรลงฐานเครื่อง

Reduce the vibrations operation of machine effectively. Achieve the low frequency noise transmission with sound reducing material inside the case.
 
พัดลมระบายความร้อน/Ventilating Fan
พัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่(รุ่นระบายความร้อนด้วยอากาศ) เสียงเบา ระบายความร้อนได้ดี

High efficiency cooling fan, low noise electric fan for most effective cooling result.
การขับหัวปั๊มแบบขับตรง/Direct Coupling Drive
การส่งกำลังขับหัวปั๊มแบบขุบตรง(รุ่น 75 แรงม้าขึ้นไป) ประสิทธิภาพการส่งกำลังสูง ลดการสูญเสียพลังงาน ง่ายต่อการประกอบและปรับตั้ง

Joint has elasticity to connect the head of screw compressor and the main motor (75 HP above). Due to strong joint, the high operating efficiency is achieved. Thanks to the dynamic balance of the head of the machine and the main motor, it easy to oiling and serving and convenient for maintenance. 
 
      เครื่องอัดลมแบบสกรูควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์
    VSD(Inverter) Screw Air Compressor
   
   
            ด้วยเทคโนโลยีใหม่ Variable Speed Drive (VSD) หรือ อินเวอร์เตอร์ ผสานกับเครื่องอัดลมแบบสกรู SA-Series ส่งผลให้ได้เครื่องอัดลมแบบปรับรอบอัตโนมัติประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ลมไม่คงที่ มากบ้าง น้อยบ้าง และงานที่ต้องการแรงดันลมคงที่ ช่วยให้ประหยัดพลังงานเฉลี่ยสูงสุดถึง 40% (ขึ้นอยู่กับการใช้ลม)

            SA Series screw air compressor with inverter variable speed control, Maximizes efficiency on a wide scale of air demand fluctuation.
 
      คุณสมบัติเด่น/Features  
ประหยัดพลังงาน/Energy Saving
ชุดควบคุม ICU ทำงานควบคู่กับ D.I.C.S. ช่วยลดการใช้พลังงานโดยปรับรอบมอเตอร์ให้เหมาะสมกับความต้องการ การใช้ลม ส่งผลให้ช่วยประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ย 20-40% แรงดันลมคงที่ตลอดการทำงาน
ICU Control unit in combination with D.I.C.S. (Digital Intelligent Control System) accurately reduces energy consumption by providing required motor speed to meet your demand resulting in significant 20-40% energy cost saving. Constant pressure.
เอบีบี อินเวอร์เตอร์/ABB Inverter Built-in
อินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูง คุณภาพดี การใช้งานทนทาน และง่ายต่อการบำรุงรักษา

ABB Inverter equipped, High efficiency, Stability running, easy to operate and maintenances.
   
แคตตาล็อค/Catalog
Current Pageid = 7