เครื่องอัดลมแบบสกรู Essence
   Screw air compressor oil-flooded
  - ขนาด 10 แรงม้า ถึง 100 แรงม้า
  - ปริมาณลม 1.02 m3/min ถึง 13.00 m3/min
Current Pageid = 54