เครื่องอัดลมแบบลูกสูบ
    Reciprocating Air Compressors
 
      เครื่องอัดลมแบบลูกสูบ/Reciprocating Air Compressors
    ด้วยประสบการออกแบบและผลิตปั๊มลมมากว่า 60 ปี ฟูเช็งจึงเป็นผู้นำด้านปั๊มลมอุตสาหกรรม
    ปั๊มลมลูกสูบมี 3 แบบหลักๆ ดังนี้
    A type : สำหรับงานหนักขนาด 1HP-15HPแรงดันใช้งาน 8 kg/cm2 และ แรงดัน 12 kg/cm2 
    D type : สำหรับงานทั่วไป ขนาด 0.5HP-3HPแรงดันใช้งาน 7 kg/cm2
    F Series 100% Oll-free : สำหรับงานที่ต้องการลมสะอาด ปราศจากน้ำมันเช่นโรงพยาบาล พ่นสี


     
 
 
 
        เครื่องอัดลมแบบลูกสูบระบายความร้อนด้วยอากาศ ฟูเช็ง มีขนาดตั้งแต่ 0.5 แรงม้า ถึง 15 แรงม้า เหมาะสมหรับการความต้องการใช้ลมน้อย ไปจนถึงปานกลาง เครื่องออกมาเพื่อให้ใช้กับงานหนัก รอบต่ำ แรงสะเทือนน้อย
        Air-cooled reciprocating air compressors, we provided from 0.5 HP up to 15 HP  this series is suitable for a little bit air demand until medium size. The machines have designed for heavy duty, low rpm, low vibration
 
    
 
    คุณสมบัติเด่น/Features
หัวปั๊มออกแบบใหม่ รุ่น New A พื้นที่ระบายความร้อนใหญ่กว่า รอบการทำงานต่ำ วาล์วดูด วาล์วส่ง ขนาดใหญ่ ดูดอัดลมได้ปริมาณมาก ท่อทองแดงระหว่างสูบและท่อลงถังมีครีบระบายความร้อนเพื่อลดความร้อนลมอัด

New bare head designed, New A series more ventilating area, low rpm, big size of inlet and outlet valve and piping equipped with more area fin to minimized air temperature
 
   
 
การควบคุมการทำงานของเครื่องแบบตัด-ต่ออัตโนมัติ เมื่อเครื่องเริ่มทำงานและความดันสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงค่าสูงสุดที่ตั้งไว้ เช่น 7 kg/cm2 เครื่องจะตัดการทำงานของมอเตอร์ และเมื่อความดันในถังลมลดลงถึงค่าต่ำสุดที่เราตั้งไว้ เช่น 5 kg/cm2 เครื่องจะต่อวงจรให้มอเตอร์ทำงานอีกครั้ง

Fully automatic motor control, when started machine motor is running to compress the air into receiver tank and pressure will gradually higher until reached to set point  for example 7 kg/cm2 the pressure switch will cut-off control circuit of motor and then when the pressure in receiver tank reduce to minimum set point for example 5 kg/cm2 the machine will automatically to re-start motor again
   
เครื่องอัดลมแบบลูกสูบ ฟูเช็ง รุ่น New A รับประกัน 2 ปี ยกเว้น สายพาน ใส้กรองอากาศและน้ำมันหล่อลื่น รุ่น New A มีดังนี้ VA-80(3HP), TA-80(5HP), VA-100(7.5HP), TA-100(10HP), TA-120(15HP)

FUSHENG NEW A Reciprocating air compressors is 2 years warranty except belt, air filter element and lubricants. New A model are VA-80(3HP), TA-80(5HP), VA-100(7.5HP), TA-100(10HP), TA-120(15HP)

แคตตาล็อค/ Catalog
 
Current Pageid = 10