เครื่องอัดลมแบบเทอร์โบ
    Centrifugal Air Compressors
 
 
 

เครื่องอัดลมแบบเทอร์โบ เป็นเครื่องอัดลมแบบแรงเหวี่ยงขนาดใหญ่โดยมีขนาดตั้งแต่ 300 แรงม้า ถึง 3,500 แรงม้า ออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมที่ต้องการลมปริมาณมากและไร้น้ำมัน(Oil-free) เช่นอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิกส์ สิ่งทอ ปิโตรเคมีคอล อุตสาหกรรมผลิตเหล็กและอื่นๆ


FS-ELLIOTT Centrifugal air compressor designed from 300HP up to 3,500HP this series suitable for industries required more demand air consumption and oil-free such as electronics, textile, petrochemical steel and etc. 

แคตตาล็อค/Catalog

 

 
Current Pageid = 52